slunicko.gif(13 kb)

    Dům dětí a mládeže Blatná

slunicko.gif(13 kb)

Informace o DDM Blatná
Aktuálni informace o činnosti DDM Blatná
Akce pořádané DDM Blatná
Seznam záj. kroužků při DDM Blatná
Kluby při DDM Blatná
Soutěže a výstavy
Fotografie z činnosti kroužků a akcí
Dokumenty, předpisy, informace
Kontaktní údaje na DDM Blatná
Odkazy

Informace pro vedoucí

Seznam kroužků
(120kb)
Přihláška do kroužku
( 50kb)[CNW:Counter]Dům dětí a mládeže Blatná, Palackého 652

ddm2.jpg(17 kb) IČO 47254891
Příspěvková organizace
Zřizovatel: Krajský úřad - Jihočeský kraj
OŠMT
U zimního stadionu 1952/2
České Budějovice

Ředitel DDM Blatná: Luboš Srb
Zástupce ředitele: Marcela Šebková
Pedagog volného času: Veronika Bočková
Externí pracovníci: viz. seznam kroužků

DDM Blatná nabízí řadu zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Dále pořádá různé kurzy, soutěže, výlety, besedy, vzdělávací akce, soustředění kroužků a letní tábory
Najdete nás v Blatné, Palackého ulice 652 - v zahradě, hned vedle podniku Tesla Blatná, vchod kolem pekařství. Náš kolektiv je tvořen 3 interními a průměrně 27 externími pracovníky a také množstvím dobrovolných pracovníků z řad rodičů a přátel DDM.Budova DDM Vchod do DDM
Vchod do tělocvičny Budova
Budova DDM

o nás  - aktuálně - akce - kroužky - kluby - soutěže - fotogalerie - dokumenty - kontakt - odkazy
2006 @ Petr Loula